Yangın İncelemeleri

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

Can ve mal kayıplarının meydana geldiği yangınların araştırılması ve raporlanması bir uzmanlık dalıdır. Yangınların çıkış sebeplerinin ve nedenlerinin uzman kişilerce tespit edilmesi, yangındaki kusur dağılımlarının hesaplanması, hasar tespit raporunun oluşturulması, sigortadan alınabilecek tazminatların hesaplanması, yangın mahallinin incelenmesi ve olay yerinden kanıt toplama ve analiz işlemleri yangından hemen veya belli bir süre sonra, belli bir sistem ve metot dahilinde, sebep sonuç ilişkisi ve yangının kimyasına da bağlı kalarak yapılmalıdır. Yangın bilirkişiliği metodik olarak yangın sebebini araştıran bir bilim dalıdır. Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında yangın ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

Yangın incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

  • Yangın olaylarında kusur dağılımı
  • Yangın hasar tespit raporu hazırlanması
  • Yangın kaynağı ve nedeni tespit raporu
  • Yangın nedeniyle tazminat hesaplanması
  • Yangın olay yeri incelemesi
  • Yangın sonrası kanıt toplama ve analiz