Web Sitesi, E-posta İncelenmesi ve Tespiti

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

İnternetin bize sağladığı geniş iletişim ağı üzerinden yürütülen birçok hukuksuz ve etik dışı eylem söz konusudur. Bunlar üzerinden işlenen suçlar veya bir suçu aydınlatmak için gereken unsurların internetten tespit edilmesi ve bunun kanunlara uygun, denetlenebilir ve ittibarlı birşekilde ilgili makamlara sunulması önemli olduğu kadarhassas bir süreçtir. Bu süreçte yapılacak en ufak bir yanlışın önemli bir delilin tamamen geçersiz kalmasına veya delil niteliği taşımayan bir unsurun süreci etkileyecek şekilde önem kazanmasına sebebiyet verebilir.

Fordefence;

Fikri sınai haklar hukuku çerçevesinde çalıntı, kopya, fikir hırsızlığı vb unsurların tespit edilmesi ve Teknik uzman mütalaası hazırlanması hizmeti

Bir kişiyi itibarsılaştırmak maksadı ile kişi hakkında yalan haberler içerikleri oluşturmak veya mesnetsiz iddiaları yayma eylemi

Kişisel veya kurumlara zarar vermek maksadı ile bunlara ait verileri ifşa etmek, yaymak

Bir kişi veya kuruma baskı kurmak maksadı ile haber, blog, sosyal medya hesabı vb. hesaplar üzerinden eylem gerçekleştirmek

Toplum ve aile hayatına uygun olmayan (zarar veren), müstehcen veya diğer yasaklı içeriklerin paylaşımının yapılması

Satışı kanunen yasaklı veya gerekli izinleri olmayan ürünlerin satışını yapan web sayfaları ve bunlarla işikili kişilerin tespit edilmesi

Yanıltıcı veya yönlendirici reklam faliyetlerinin yürülmesi eyleminin raporlanması ve ilgili kişilerin  tespit edilmesi

Dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, virüs-trojen bulaştırma ve sair art niyetli eylemlerin tespit edilmesi ve raporlanması

İşlemleri başta olmak üzere, internet araçları üzerinden yapılacak olan her nevi soruşturma süreçlerinde vaka analizi yapılması, dijital delillerin tespit edilmesi ve adli bilişim standartlarına uygun olarak incelenmesi ve raporlanması hizmetlerini kurumsal ve bireysel müşterilerimiz için tüm hukuki ve etik kuralları ışığında ve tam gizlilik ile yapmaktadır.