Trafik İncelemeleri

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

Trafik kazasının meydana geliş aşamasından, delillerin toplanması ile hazırlık soruşturmasına ve yargılama safhası olan kovuşturma aşamasına kadar tüm süreçlerde gerekli delillerin toplanarak, bilimsel analizler ve raporlama ile yargı makamlarına sunulması yargılamanın seyrine etki göstermektedir. Bu sebeple her türlü maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarında bilimsel gerçekler doğrultusunda hazırlanmış uzman görüşleri büyük önem arz etmektedir. Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında trafik ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

Trafik incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

 • Kusur oranı belirleme
 • Hasar onarım bedeli hesaplama
 • Pert hesaplama
 • Değer düşümü hesaplama
 • Tamir süresi belirleme
 • Oluş şekillerine göre trafik kazası türlerinin irdelenmesi
 • Kavşak kazaları incelemeleri
 • Motosiklet ve benzeri araç kazaları
 • Büyük araç (kamyon, çekici, otobüs gibi) kazaları
 • Kaza mahallindeki iz ve deliller ile bu delillerin tespiti
 • Trafik kazası tespit tutanağının analiz edilmesi
 • Kaza yerini fotoğraflama ve ölçümleme
 • 3 boyutlu canlandırma ve kroki çizimi