S.O.M.E. Eğitimi

Fordefence eğitimleri “Teorik ve Teknik Adli Bilişim Eğitimleri, S.O.M.E. Eğitimi, Veri Kurtarma Eğitimleri, Bilgi Güvenliği Farkındalığı Eğitimi, Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi ve Ağ Güvenliği Eğitimleri” ana başlıklarından oluşmaktadır. Her seviyeden ve her meslek grubundan katılımcılara yönelik, teori ve tekniği birbiri ile harmanlanmış ve özelleştirilebilen eğitimler ile temel bilişim nosyonlarının bir üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.

S.O.M.E. EĞİTİMLERİ

(Kurumsal SOME ve Sektörel SOME)

Katılımcı Profili: Kamu ve Özel sektör IT Yöneticileri ve çalışanları, IT Denetçileri, Bilgi Güvenliği uzmanları ve yöneticileri, Sistem Uzmanları, Bilgi İşlem Personeli, Akademisyenler, Kolluk kuvvetleri v.b

Gereklilikler:

Temel: Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak.

Teknik: Uygulamalar için en az Intel i7 seviyesinde işlemci, SSD ve 16 GB RAM’e sahip bilgisayarlar.

Eğitim Yeri: Fordefence Adli Bilişim Eğitimleri / Mecidiyeköy / İSTANBUL

Eğitim Yöntemi:

 • Teorik Bilgiler
 • Örnekleme
 • Uygulama Egzersizleri
 • Olay Çalışmaları
 • Etkileşimli Katılım
 • Katılım Sertifikası

Açıklama:

1 Kasım 2013 tarihli ve 28818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında siber olaylar; bilişim ve endüstriyel kontrol sistemlerinin veya bu sistemler tarafından işlenen bilginin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğinin ihlal edilmesini veya teşebbüste bulunulmasını ifade etmektedir.

Siber olaylara müdahale ise; bilişim ve endüstriyel kontrol sistemlerinin veya bu sistemlerde tutulan veya işlenen verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinde meydana gelme riski bulunan veya meydana getiren siber olayın kaynağını, nedenlerini ve sonuçlarını tespit ederek siber olayın devam etmesini, tekrarını veya zarar vermesini önleyen çalışmaları olarak tanımlanmaktadır.

Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) Sektörel SOME ve Kurumsal SOME olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Kurumsal SOME’ler müstakil bir bilgi işlem birimi barındıran tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı işleten özel sektör kuruluşlarını kapsarken Sektörel SOME’ler kendisine bağlı Kurumsal SOME’lerin USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) ile olan iletişim faaliyetlerini düzenlemek, sektör dahilinde kullanılacak iletişim yöntemi ile ilgili usul ve esasları belirleyerek sorumluluk alanındaki kritik sektördeki siber güvenliğin koordinasyonundan, düzenlenmesinden ve yetki alanı varsa denetlenmesinden sorumludur.

Fordefence, kurumunuzun A’dan Z’ye bir SOME kurulumunu ele almakta, olay kategorizasyonlarından, saldırı analizlerine kadar birçok noktada kurumunuzu / firmanızı uyumlu hale getirmektedir

Eğitim Programı:

 • Güvenli Yapılandırma Denetimi Eğitimi (3 gün)
 • Sızma Testi (Penetration Test) Eğitimi (5 gün)
 • Siber Saldırı Teknikleri Eğitimi (2 gün)
 • Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi Eğitimi (2 gün)
 • Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi Eğitimi (2 gün)
 • Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi Eğitimi (1 gün)
 • Bilişim Sistemleri Adli Analizi Eğitimi (5 gün)
 • Bilgisayar Adli Analizi – Derinlemesine Windows Eğitimi (2 gün)
 • Ağ Adli Analizi Eğitimi (3 gün)
 • Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri Eğitimi (3 gün)
 • DDoS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri Eğitimi (2 gün)
 • Bilişim Hukuku Eğitimi (2 Gün)
 • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi (3 Gün)