Ses Kaydı Analizi

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

Ses Kaydı, Analizi ve Çözümü, Ses Karşılaştırmalı Kişi Tespiti

Adli bilişimde ses kaydı analizi; adli vakalar sonucunda Cumhuriyet Savcılıkları’nın, Mahkemeler’in, idari soruşturma makamı olan(Teftiş Kurulları, İç Denetim birimleri, Hukuk Müşavirliklerin) ve diğer kişilerin(olaya ilişkin avukat, sanık, müşteki ve vekilleri) tarafından delil niteliğini haiz olarak incelenmesi gerekmektedir. Halihazırda devam eden bir davada incelenmesi gereken ses kayıtları analog veya dijital kayıt cihazları, ses kaydı yapan kameralar ve cep telefonları gibi cihazlardan elde edilmektedir. Adli ses kaydı analizi ise işte bu kayıtların mahkemeye delil olarak şekilde özel programlar aracılığıyla incelenmesi, dökümünün hazırlanması ve sesteki ayırt edici özelliklerin açığa çıkarılmasıdır.

Öncelikle adli birimler tarafından mahkemede delil/kanıt olarak kullanılabilecek niteliği haiz görüntülerin içerildiği cihaz veya cihazın imajı Adli Bilişim Bilirkişilerine ulaştırılır. Bilirkişi bu ses dosyalarını, gerektiğinde düzelterek incelemeye ve dosya ile ilişkilendirecek delilleri su üzerine çıkarır.

Ses kayıtları nerelerde bulunur ve hangi vaka/dava incelenir:

 • Cinayet davalarında/vakalarında olaya ilişkin ses kayıtları
 • Hırsızlık davalarında/vakalarında olaya ilişkin ses kayıtları
 • Trafik kazaları davalarında/vakalarında olaya ilişkin ses kayıtları
 • Yaralamalar davalarında/vakalarında olaya ilişkin ses kayıtları
 • Eşkâl incelemeleri(şahıs karşılaştırılması) davalarında/vakalarında olaya ilişkin ses kayıtları
 • Hakaret, tehdit, şantaj, gizli çekim davalarında/vakalarında olaya ilişkin ses kayıtları/ses kayıtları/cep telefonu ses kaydı vb.
 • Dolandırıcılık davalarında/vakalarında olaya ilişkin ses kayıtları
 • İnternet üzerinden dolandırıcılık davalarında/vakalarında olaya ilişkin ses kayıtları
 • Banka üzerinden dolandırıcılık davalarında/vakalarında olaya ilişkin ses kayıtları
 • Telefon bankacılığı dolandırıcılığı davalarında/vakalarında olaya ilişkin ses kayıtları
 • Yasal olmayan dinleme kayıtları davalarında/vakalarında olaya ilişkin ses kayıtları
 • CMK 135. Madde göre  Mahkeme kararı alınmış ses kayıtlarının karşılaştırılması

Ses incelemeleri ve raporlamalarında neler yapılır?

 1. Ses İyileştirme: Ses kayıtları anlaşılamıyorsa özel programlar ile olası gürültüler filtrelenir ve sesin kalitesi artırılır.
 2. Ses Çözümleme: Artık incelemeye hazır ses kayıtlarının cümle cümle dökümü hazırlanır. Bu sesler ve cümlelerin kim tarafından sarf edildiği tespit edilir ve sesler kimliklendirilir.
 3. Ses Doğrulama: Ses kaydı üzerinde herhangi bir montaj ve bozulma olup olmadığı incelenir.
 4. Ses karşılaştırma
 5. Rapor Hazırlama: İncelenen ses kayıtlarına ilişkin adli birimlerde kullanılmak üzere rapor hazırlanır.