Regülasyon Kurumları Simülasyon Denetimleri

Regülasyon Kurumları ( BDDK, EPDK, Rekabet Kurumu, BTK, SPK, RTÜK vb.) tarafından teknolojinin gelişimi, gerçekleştirilen denetimlerinde dijitalleşmesine olanak sağlamıştır. Firma içi denetim taleplerinizi Adli Bilişim İncelemesi boyutuna taşımaktayız. Bu sayede Üst Yönetim, Finans & Muhasebe Birimi, Satış & Pazarlama Departmanı, Ar-Ge Ekibi, Üretim & İmalat Birimi, Tasarım Ekibi vb. firma çalışanlarının zimmetlenmiş veya şahıslarına ait olan dijital materyalleri üzerinde çalışılmaktadır. Veriler üzerinde rekabete aykırılığa sebebiyet verebilecek anahtar kelimeler, şüphelenilen olay örgüsü ve talep göz önünde bulundurularak WhatsApp, E-Mail, Arama Geçmişi, Bilgisayar, Cep Telefonu vb. cihaz ve alanlar üzerinde adli bilişim alanında gerçekleştirilmektedir. Yerinde Dijital Delil Veri Denetimi anlık olarak gerçekleştirilebileceği gibi yıl içerisinde belirlenmiş periyodik zaman dilimlerinde de gerçekleştirilebilmektedir.

Simülasyon Denetimlerde Dijital Delil İncelemesi: Adli Bilişim Standartları Çerçevesinde 

Günümüzde, suç ve suç soruşturmalarının dijital ortamlarda artmasıyla birlikte, dijital delil incelemesi adli bilişimde önemli bir rol oynamaktadır. Bu süreç, dijital ortamlardan elde edilen verilerin adli amaçlarla analiz edilmesini ve yorumlanmasını içerir. 

1. Dijital Delil İncelemesi Nedir?

Dijital delil incelemesi, elektronik cihazlardan (bilgisayarlar, telefonlar, tabletler vb.) elde edilen verilerin adli amaçlar için detaylı bir şekilde analiz edilmesidir. Bu süreç, bilişim uzmanları tarafından gerçekleştirilir ve adli makamlara suç soruşturmalarda yardımcı olacak bilgiler sağlar.

2. Adli Bilişim Standartları:

Adli bilişim standartları, dijital delil incelemesi süreçlerinin adil, güvenilir ve standart bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla belirlenmiş kurallar ve yönergelerdir. Bu standartlar, adli bilişim uzmanlarının yeterliliklerini, delil toplama yöntemlerini ve raporlama prosedürlerini düzenler.

3. Dijital Delil İnceleme Aşamaları:

a. Delil Toplama:   İlk aşama, dijital delillerin doğru bir şekilde toplanmasıdır. Bu, delillerin değişmeden ve orijinal durumlarını koruyarak alınmasını içerir.

b. Delil Analizi:   Toplanan veriler, adli bilişim uzmanları tarafından detaylı bir şekilde analiz edilir. Bu aşamada, dosya yapısı, metin içeriği, zaman damgaları ve ilişkisel bağlantılar gibi unsurlar incelenir.

c. Raporlama:  Analiz sonuçları, adli bilişim uzmanları tarafından raporlanır. Bu raporlar, adli süreçte delillerin sağlamlığı ve doğruluğu hakkında bilgi verir.