Muhasebe, Bankacılık ve Finans İncelemeleri

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

Kuruluşların hem iç bünyesinde hem de dış kuruluşlar ile yapılan işlerde çeşitli şekillerde yapılan muhasebe hileleri büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu kayıpların önlenebilmesi muhasebenin kapsamının genişlemesine neden olmuş ve “adli muhasebe” mesleğinin doğmasına sebebiyet vermiştir. Küreselleşme ile birlikte adli muhasebe uygulamalarına ihtiyaç daha da artmaktadır. Dünyada yaşanan birçok finansal skandallarla birlikte hilelerin önlenmesi ve tespiti artık önemli hale gelmiştir. Yetersiz kalan muhasebe denetimi sonucu adli muhasebe uygulamaları ihtiyaç haline gelmiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da uygulanmakta olan adli muhasebe hizmetleri, mali anlaşmazlıklar içeren adli konularda muhasebe, denetim ve analitik incelemelerden yararlanarak mahkemelere ve avukatlara destek sağlamaktadır. Adli muhasebecilik, gelişmiş ülkelerde yaygın uygulama alanı bulmaktadır. Adli uyuşmazlıklarda, muhasebeden, denetlemeden ve araştırma yeteneklerinden faydalanmayı ifade eder. Adli muhasebe uygulamalarıyla davalara destek verme, işletmelerde hilelerin tespiti ve ortaya çıkarılması, uzman tanıklık hizmetleri verilmektedir. Adli muhasebe uygulamalarında birçok farklı bilim ve disiplinden yararlanılarak mahkemeye intikal etmiş konuların çözümü aranmaktadır.

Adli muhasebe denetim, muhasebe ve hukuk kavramlarının ve tekniklerinin araştırma kapsamında kullanıldığı finansal ve sosyal anlaşmazlıkların çözümlendiği bir hizmettir.

Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında adli muhasebe ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

  1. Muhasebe, bankacılık ve finans incelemeleri esnasında cevapları aranan teknik sorular;
  2. Hile ve suistimal neden meydana geldi? Eksik veya hatalı olan neydi?
  3. Toplam maddi zarar ne kadar?
  4. Para veya ilgili varlık nerede? Geri alınabilir mi?
  5. Kim(ler) sorumlu?
  6. Atılması gereken adımlar nelerdir?
  7. Hangi kontroller çalışmadı?