Adli Bilişim Hizmetleri

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

Adli makamlarda yer alan dosyaların soruşturma ve kovuşturma aşamalarında teknik raporlara ihtiyaç doğabilmektedir.

Örnek olarak; cinayet davalarındaki güvenlik kamerası incelemesi-netleştirme-kişi tespiti, boşanma davalarında cep telefonu ve tablet incelemeleri, şirket dolandırıcılıklarında veri tabanı, ağ trafiği ve bilgisayar incelemeleri, marka ihlallerinde internet tespitleri, sosyal ağ (Facebook, Twitter, Youtube, Instragram vb.) hesap çalınmasında IP tespiti gibi hususlarda yurt içi ve yurt dışındaki makamlara ihtiyaç anlarında teknik uzman görüşü (mütalaası) raporları tarafımızca verilmektedir.

Ayrıca Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarında adli veya idari soruşturmalar kapsamında dijital materyaller ve dosya üzerinde incelemeler ile uzman görüşleri (mütalaaları) hazırlanarak soruşturmalara katkı sağlanması, delillendirmeyi, faile ulaşmayı, diğer bir ifadeyle fiil ile fail arasındaki bağlantıyı sağlayacak teknolojik yöntemler konusunda kurumlara, şahıslara ve hukuk camiasına adli bilişim danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

CMK ve HMK’nın ilgili maddeleri çerçevesinde tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır. Bu kapsamda; adli makamlara uzman görüşü raporunun sunulması ile hukuki süreçlerde önemli sonuçlar alınabilmektedir.


Adli bilişim hizmetleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

 • Harddisk, flash disk, hafıza kartı, cep telefonu, CD, DVD, ... üzerinde teknik inceleme
 • Dijital materyallerden uluslararası standartlarda hash’li imaj alınması
 • Dijital materyallere ait imajların üzerinde teknik inceleme yapılması
 • Şirket içi dolandırıcılık / sanayi casusluğu eylemlerinin tespitinde dijital materyaller üzerinde teknik inceleme
 • Boşanma davalarında bilgisayar, cep telefonu gibi veri depolama kapasitesi olan diğer materyaller üzerinde teknik inceleme
 • Görüntü kaydı, analizi ve çözümü, fotoğraf karşılaştırmalı kişi tespiti
 • Ses kaydı dökümü ve ses karşılaştırma analizi
 • Fikri ve sınai haklar kanunu çerçevesinde yazılım sahtekarlığı tespiti
 • İnternet üzerinden gerçekleştirilen e-posta ve web sayfası yolu ile yapılan tehdit, hakaret gibi suçların işleniş biçimi ve teknik yönü ile araştırma, faillerin tespiti
 • Ceza hukuk ve idare mahkemelerinde bilişim suçları ile ilgili dava dosyaları ve ekleri üzerinden teknik inceleme
 • Kredi kartı dolandırıcılığı ve internet dolandırıcılıkları ile ilgili teknik incelemeler
 • Harddisk, flash disk, hafıza kartı, cep telefonu üzerinde veri kurtarma hizmeti ve güvenli veri imha hizmeti
 • İnternette kişi / kurum ve markaların adına oluşturulmuş sahte profillerin, haberlerin, yazıların kaldırılması, IP tespiti, internet itibar hizmeti verilmesi
 • Şirketlerdeki iç denetim kapsamında şirket içerisinde bulunan bilgisayar, server, tablet ve benzeri dijital materyaller üzerinde iç denetime konu olayın tespiti
 • Telefon trafiklerinin arama, aranma, mesaj atma, mesaj alma, GPRS ve WAP kayıtlarının incelenmesi
 • CGNAT (HIS) kayıtlarının incelenmesi ve analiz edilmesi, kullanılan teknik metodoloji ile kayıtların eşleştirilmesi, karşılaştırılması
İş Talebi