İş Sağlığı ve Güvenliği İncelemeleri

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

Hukuk camiasının uzman görüşlerine en çok ihtiyaç duyduğu konuların başına iş sağlığı ve güvenliği incelemeleri gelmektedir. Yaşanan iş kazalarında kazanın oluş şekli ve kusur dağılımı büyük önem arz etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği davalarında hiçbir hakkın kaybolmaması için teknik çalışmalar titizlikle yürütülmeli, tüm ihtimaller ve kanıtlar tek tek ele alınmalıdır. Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

Meydana gelen olayın teknik olarak incelenmesi

Kaza oluşum süreçlerin belirlenmesi

Kaza oluşumunda güvensiz koşulların etkileri

Kaza oluşumunda güvensiz davranışların etkileri

Kaza oluşumunda iş yeri ikliminin etkileri

Kaza tarihine göre mevzuatın belirlenmesi

İş kazasına sebep olan cihaz, makine ve teçhizatların teknik olarak incelenmesi

Meydana gelen kazalarda kusur oranlarının ve dağılımının belirlenmesi

Varsa aynı kaza ile ilgili açılmış olan diğer dava dosyalarının incelenmesi

Benzer kaza dosyalarının incelenmesi ve sunulması

İş Talebi