K.V.K.K. Danışmanlığı

Kişisel veri sahiplerine bilgilerinin ne amaçla kullanılacağı, ne kadar saklanacağı, ne koşullarda nerede tutulacağı ve ne zaman silineceği bildirilmeli, başka hiç bir amaçla bu verilerin kullanılmayacağı taahhüt edilmeli ve tabi bu taahhüt yerine getirilmelidir.

K.V.K.K. mevzuatı birden fazla uzmanlık alanı gerektiren içerik barındırmaktadır. Özellikle yazılım ve veri tabanı konusunda yapılması gerekenler ayrı uzmanlıklar gerektirmektedir. Bu yönleri ile değerlendirildiğinde sadece mevzuat değil aynı zamanda teknik bilgi gerektiren bir konudur.

K.V.K.K. Danışmanlık hizmeti konusunda uzman kişilerin koordinasyonunda ele alındığından zaman kaybını önler, tüm kurumda tutarlılık sağlanarak birlikte hareket edilebilmesi için farkındalık oluşturur. Bu yönü ile kurum önlemlerini alabilecek ve oluşabilecek cezai durumlar önlenebilecektir.

07 Nisan 2016 tarihli 29677 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, kurum veya kuruluşunuz ile ilişkili kişisel verilerin, mevzuat ve uluslararası standartlar dikkate alınarak korunması konularında ISO 27001:2017 standardı ve GDPR (General Data Protection Regulation) ile uyumlu danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.