Kalite Politikası

Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarı

Kaliteyi ödün verilemeyecek bir standart olarak görüyoruz.
  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 ve 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
başlıklarında bütünleşik bir şekilde kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.
İş Talebi