IT Audit

IT Audit, bir kuruluşun bilişim sistemlerini ve süreçlerini değerlendirme amacı taşıyan bir denetim sürecidir. Bu denetimler, kurumların bilgi varlıklarını korumasını, iş süreçlerini optimize etmesini ve bilişim altyapısının güvenilirliğini sağlamasını amaçlar.

Bilgi teknolojileri, günümüz iş dünyasında kritik bir rol oynamaktadır. Kurumlar, verimliliklerini artırmak, süreçlerini optimize etmek ve rekabet avantajı elde etmek için çeşitli bilişim sistemlerine güvenmektedir. Ancak, bu teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan riskler de göz ardı edilemez. İşte tam da bu noktada, IT Audit devreye girer.

IT Audit, bir kuruluşun bilişim sistemlerini ve süreçlerini değerlendirme amacı taşıyan bir denetim sürecidir. Bu denetimler, kurumların bilgi varlıklarını korumasını, iş süreçlerini optimize etmesini ve bilişim altyapısının güvenilirliğini sağlamasını amaçlar. Ayrıca, denetimler sayesinde kurumlar, veri gizliliğini, bütünlüğünü ve uyumluluğunu sürdürerek riskleri etkili bir şekilde yönetebilir.

IT Audit geniş bir yelpazede konuları kapsar. Bunlar arasında ağ güvenliği, veri yönetimi, yazılım geliştirme süreçleri, sistem performansı ve uyumluluk değerlendirmeleri bulunmaktadır. Ağ güvenliği denetimleri, kurumların bilgi sistemlerini siber tehditlere karşı koruma yeteneklerini değerlendirir. Veri yönetimi denetimleri ise veri güvenliği, depolama ve erişim süreçlerini inceler.

Yazılım geliştirme süreçleri, bir kurumun yazılım uygulamalarını güvenilir, etkili ve uyumlu bir şekilde geliştirebilmesi için denetlenir. Sistem performans denetimleri, bilişim sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirirken, uyumluluk denetimleri de kurumların ilgili yasal ve düzenleyici gereksinimlere uygunluğunu kontrol eder.

IT Audit, kurumların teknoloji kullanımının iş hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olmalarına yardımcı olur. Bu süreç, organizasyonun bilişim altyapısının risklerini tanımlamasını, yönetmesini ve azaltmasını sağlar. Ayrıca, IT Audit sonuçları, yöneticilere stratejik kararlar alabilmeleri için değerli bilgiler sunar.

Sonuç olarak, IT Audit, günümüz dinamik iş ortamında kurumların siber güvenlik, veri yönetimi ve uyumluluk konularında güçlü bir pozisyon elde etmelerine yardımcı olan kritik bir süreçtir. Bu denetimler sayesinde kurumlar, teknolojiye dayalı riskleri etkin bir şekilde yönetebilir ve bilişim sistemlerini sürekli olarak iyileştirme fırsatlarına sahip olurlar.

BT Denetim Hizmeti Kapsamında;

 • Risk Assessment Tarama Hizmeti
 • Raporlama Hizmeti

Denetim Kapsam Alanı

 • Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Süreci
 • Değişiklik, Problem ve Olay Yönetimi 
 • Bütünleşik Süreci İş Sürekliliği Yönetimi Süreci 
 • BT Güvenlik (Fiziksel, Çevresel ve Yazılım) Yönetimi Süreci 
 • BT Operasyon (Erişim, Yedekleme vb.) Yönetimi Süreci

BT Denetim Kontrol Listesi Detayı:

 1. Ağ Altyapısı:

  • Fiziksel ve dijital ağ yapılandırmalarının kontrol edilmesi.

  • Anahtarlar, yönlendiriciler, güvenlik duvarları ve erişim noktaları dahil olmak üzere ağ diyagramlarını gözden geçirilmesi.

  • Ağ güvenlik protokollerini ve şifreleme standartlarını gözden geçirilmesi.

  • Ağ erişim kontrollerinin değerlendirilmesi.

  • Ab bileşenlerinin iletişim güvenliğinin denetlenmesi ( IP Telefon, Sunucu, Client Sistemler, IoT Sistemler v.b.)

 2. Güvenlik önlemleri:

  • Güvenlik duvarı yapılandırmalarını ve kurallarını kontrolü ve değerlendirilmesi.

  • İzinsiz giriş tespit ve önleme sistemlerini (IDPS) kontrol ve doğrulanması.

  • Sistemler arasında kötü amaçlı yazılımdan koruma ilkesinin gözden geçirilmesi.

  • Erişim kontrollerini ve kullanıcı izinlerini kontrol edilmesi.

  • Siber Güvenlik analizi ve değerlendirmeleri.

  • Güvenli sistem yapılandırma değerlendirmesi.

  • Güvenli yazılım geliştirme, yazlım yaşam döngüsü sisteminin değerlendirilmesi,

 3. Veri Koruma ve Gizlilik:

  • Veri koruma düzenlemelerine (GDPR, KVKK, CCPA vb.) uygunluğu kontrolü.

  • Hassas veriler için şifreleme standartlarını kontrol edilmesi.

  • Veri yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma planlarını gözden geçirilmesi.

  • Veri transfer ve log mekanizmasının incelenmesi.

 4. Uyumluluk ve Yönetişim:

  • BT’nin politikalarına ve yönergelerine uygunluğu doğrulanması.

  • Lisanslama ve yazılım uyumluluğunu kontrol edilmesi.

  • Endüstri standartlarına (ISO, SOC, vb.) bağlılığı değerlendirmeleri.

  • COBIT v5 Bağlılık değerlendirmeleri

  • ITIL v4 Bağlılık değerlendirmeleri

 5. Fiziksel Güvenlik:

  • Veri merkezlerinde ve kritik altyapı konumlarında fiziksel güvenlik önlemlerinin değerlendirilmesi.

  • Erişim kontrollerini, gözetim sistemlerini ve çevresel kontrolleri kontrol edilmesi.

 6. Hizmet Düzeyi Sözleşmeleri (SLA’lar): 

  • Hizmetler, çalışma süresi ve destek için BT ile mevcut SLA’ları gözden geçirilmesi.

  • SLA’ların karşılanıp karşılanmadığını ve herhangi bir tutarsızlık olup olmadığını kontrol edilmesi.

 7. Olay Müdahalesi ve Yönetimi:

  • Olay müdahale planını ve etkinliğinin değerlendirilmesi.

  • Geçmiş olayları, çözümlerini ve yapılan iyileştirmeleri gözden geçirilmesi.

  • Mevcut Log kayıtlarının incelenmesi ve uyum kontrolü.

 8. Satıcı ve Satınalma Yönetimi (BT İlişkisi):

  • İletişim, destek ve sorun çözümü dâhil olmak üzere BT ile ilişkilerinin değerlendirilmesi.

  • Sözleşmeleri, hizmet sözleşmelerini ve yenileme koşullarını gözden geçirilmesi.

 9. Performans İzleme:

  • BT hizmetleri için performans ölçümlerini kontrol edilmesi.

  • Bant genişliği kullanımını, gecikme süresini ve genel ağ performansını gözden geçirilmesi.

 10. Dokümantasyon ve Kayıt Tutma:

  • Tüm belgelerin güncel ve erişilebilir olduğunun kontrolü.

  • Değişikliklerin, olayların ve denetimlerin kayıtlarının kontrolü ve doğrulanması.

 11. Risk Assessment:

  • Tüm BT sistem altyapısını ve yazılımlarının risk Assessment güvenlik testinin yapılarak şirket risk skor kartının oluşturulması.

BT Denetim Temel Aldığı Kanun ve Standartlar:

 • ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standarttı

 • ISO 22301:2015 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standarttı

 • ISO 20000-1 BT hizmet Yönetim Standartı

 • 6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu

 • 5651 Sayılı Log Tutulmasına İlişkin Kanun

 • GDPR – ( Global Data Protection ) ilgili maddeleri. 

 • COBIT v5 İlgili Maddeleri

 • ITIL v4 İlgili Maddeleri