ISO 27001 Belgelendirme, Denetim ve Danışmanlığı

Kurumların hizmet sunabilme yeterlilikleri için ihtiyaç duydukları gereklilikler arasında ISO Standartları yer almaktadır. ISO Standartları her yıl akreditasyon ve danışmanlık ihtiyacı duyan belgelendirme standartlarıdır

ISO 27001Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır.

Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO 27001 değerli bilgi varlıklarının yönetilmesine ve korunmasına yardımcı olur.

ISO 27001, kurumların veya kuruluşların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. ISO 27001 sürecinde tüm bu gereksinimleri, kontrolleri ve faaliyetleri tanımlayan bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personel bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir.

Bugünün dünyasında bilgi güvenliği olmadan hiçbir kuruluş BAŞARILI BİR BİÇİMDE İŞLETİLEMEZ.

ISO 27001 sertifikası ile kurum ve kuruluşlar, bilgi güvenliğini dikkate aldığını ve kurumsal risklerini gerektiği gibi tanımlayarak, etkin risk yönetimi ile bilgi güvenliğini sağladığını, geçerli yasa ve düzenlemelere uygun davrandığını bağımsız bir şekilde göstermektedir.

ISO 27001 sertifikalı kurum ve kuruluşlar hem bilgi güvenliği açısından yaşanabilecek birçok iç/dış olumsuzluk riskini geride bırakırlar hem de rakipleri ile kıyaslandığında güven avantajı elde ederler.

ISO 27001, dünyada ülke ve sektör gözetmeksizin her türlü kuruluş için uygundur. Bu standart ile;

 • Sektör bağımsız olup, her türlü büyüklükteki kurum için uygulanabilir.
 • İç denetimlerin bağımsızlığının ve etkinliğinin sağlanması ile kurumsal yönetişim ve iş sürekliliği ihtiyaçlarını karşılar.
 • Regülasyonlara uyumun sağlandığını gösterir.
 • Müşteri bilgilerinin güvenliğine gösterilen önem ile rekabet avantajı ve kurumsal itibarı güçlendirir.
 • Kurumsal risklerin ön görüldüğünü ve bu riskleri en aza indirgemek için çalışma yapıldığını gösterir.
 • Teknik ve teknoloji bağımlı bir standart değildir. Belli bir ürün ve ya bilgi teknolojisi ile ilgilenmez.

Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarı, ISO 27001 standartlarına uyumlu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması için kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Risk analizlerinin yapılması, uygun kontrol ve önlemlerin belirlenmesi, politika, standart ve prosedürlerin geliştirilmesi, dokümante edilmesi gibi bileşenlerden oluşan bu çalışmalar, standartta belirtilen metodolojilere uygun şekilde yürütülmektedir.

Uluslararası alanda akredite edilmiş BGYS Sertifikası verebilen kurumumuz, ISO 27001 Denetim ve Belgelendirilmesini de sağlamaktadır. Fordefence, ISO 27001 baş denetçi personelleri ile ISO 27001 denetimleri gerçekleştirmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin faydaları;

 • Kurumun ve kuruluşun hangi bilgi varlıklarına sahip olduğunu ve bunların değerlerinin anlaşılması sağlanır.
 • Kontroller ile koruma metotları belirlenir ve uygulayarak korunur.
 • Uzun yıllar boyunca iş süreci garanti edilir. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olunur.
 • Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güveni kazanılır.
 • Bilgi sistem sayesinde korunur, kişilere ve tesadüfe bırakılmaz.
 • Çalışanların sorumlulukları düzen içine sokulur ve bu sayede motivasyon yükseltilir.
 • Yasal takipler ve sorunlar önlenir.
 • Yüksek iş prestiji sağlanır.