İş Sağlığı ve Güvenliği İncelemeleri

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

Hukuk camiasının uzman görüşlerine en çok ihtiyaç duyduğu konuların başına iş sağlığı ve güvenliği incelemeleri gelmektedir. Yaşanan iş kazalarında kazanın oluş şekli ve kusur dağılımı büyük önem arz etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği davalarında hiçbir hakkın kaybolmaması için teknik çalışmalar titizlikle yürütülmeli, tüm ihtimaller ve kanıtlar tek tek ele alınmalıdır. Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

 • İş sağlığı ve güvenliği incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;
 • Meydana gelen olayın teknik olarak incelenmesi
 • Kaza oluşum süreçlerin belirlenmesi
 • Kaza oluşumunda güvensiz koşulların etkileri
 • Kaza oluşumunda güvensiz davranışların etkileri
 • Kaza oluşumunda iş yeri ikliminin etkileri
 • Kaza tarihine göre mevzuatın belirlenmesi
 • İş kazasına sebep olan cihaz, makine ve teçhizatların teknik olarak incelenmesi
 • Meydana gelen kazalarda kusur oranlarının ve dağılımının belirlenmesi
 • Varsa aynı kaza ile ilgili açılmış olan diğer dava dosyalarının incelenmesi
 • Benzer kaza dosyalarının incelenmesi ve sunulması