İş Akdi Sonlanan Çalışanın Dijital Materyallerinde İnceleme

Hayatta önem sıraları değişmekle birlikte insanoğlu için dünyanın en başından beri esas olan “BİLGİ” dir. Hayatın idamesi için bilgi ne kadar önemli ise şirketlerin devamı ve itibarlarının korunabilmesi içinde bilgi o düzeyde önem arz etmektedir.

İş dünyasına bakıldığında bundan 50 sene öncesi tüm kurum ve kuruluşlar bilgilerini şifreli kasalarda, özel arşiv bölümlerinde veya yetkisiz bir kişinin ilk anda giremeyeceği yerlerde saklamaktaydı. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte de bilgi daha kolay erişilebilen her an herkesin bulabileceği bir alana kaydı. Bu durum eğer eski metodolojilerdeki güvenlik önlemleri gibi dijital güvenlik önlemleri alınmadığı durumlarda ise bir felaketle sonuçlanan olaylara sebebiyet verdiği kötü örneklerle anlaşılmıştır.

Dijital güvenlik ya da fiziksel güvenlik sadece dış etkenlerden gelen bir durumu engellemek için değil içeride yer alan personellerinde iyi niyet yada kötü niyetle yapacakları bir durumu engellemek için kullanılabilir. 

Günümüzde eski çalışanlarca Ar-Ge datalarının rakip firmaya satılması, müşteri datalarıyla şirket açılması veya rakip firmada işe başlanması vakaları artış göstermektedir. Dijital materyallerde bırakılan dijital parmak izleri bize şirket içi dolandırıcılık suçlarının teknoloji ile daha sık işlendiğini göstermektedir.

Çalışanlarca kullanılan dijital materyallerin bir sonra ki çalışana zimmetlenmesinden ve veri imha işlemi yapılmasından önce ilk kullanıcının kullanım süresince dijital materyalde barındırmış olduğu verinin güvence altına alınmasını ve geçmişe dönük bilgi, belge ve dokümanlara ulaşılabilir kılmaktadır.

Çalışma süresince firma tarafından çalışana zimmetlenmiş dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma sayesinde personelin şüpheli eylemdeki rolü netleştirilerek, o suçun faili mi yoksa suçsuz olduğu mu kanıtlanabilmektedir.

Fordefence olarak; iş akdi sonlanan çalışanlarda adli bilişime uygun imaj alma hizmeti ile kurum veya kuruluşta çalışan bir personelin ayrıldıktan sonra geriye dönük şüphelerde kurum ve kuruluşun incelemeye sunabileceği bulguları barındırmasını sağlıyoruz.

İş Akdi Sonlanan Çalışanlarda Adli Bilişime Uygun İmaj Alma inceleme talep edilmesi halinde beyaz yaka suçları, fraud (dolandırıcılık), Haksız rekabet, iyi niyetin kötüye kullanımı, veri hırsızlığı vb. birçok konunun aydınlatılmasına yardımcı oluyoruz.

Dijital Materyalin Belirlenmesi

İş akdi sonlanmış olan çalışanlarda imaj alınacak cihazlar belirlenecektir.

Dijital Materyallerin Firmaya Aitliğinin Belirtilmesi

İş Akdi Sonlanan Çalışanlarda Adli Bilişime Uygun İmaj Alma hizmetinde işleme tabi tutulacak materyallerin şirket uhdesine ait olduğunun tespiti, bildirilmesi gerekmektedir. Firma çalışanın şahsına ait cihazlar üzerinde firma adına inceleme yapılamamaktadır. 

İşlemler Öncesi Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hizmete ilişkin İmaj Alma işlemlerinde İş Hukuku, KVKK vb. kanunlara uyum sağlanarak hizmet sunulması sağlanmalıdır.

Her Vaka ve Dijital Materyal İçin Talep Formu Doldurulması 

Dijital materyallere ilişkin teknik bilgilerin öğrenilmesi amacı ile Firmanın “İş Talep Formu” dokümanını doldurmuş olması gerekmektedir. İlgili doküman dijital materyalin marka, model, seri numarası, kapasitesi, telefonlarda  var ise şifrelerin söylenmesi, IMEI no vb. dijital materyali ayırt edici unsurların belirlenmesini sağlaya ihtiyaç duyulan tüm teknik bilgiyi içerecektir.

İmaj Alma İşleminin Gerçekleştirileceği Lokasyonun Belirlenmesi

Dijital Materyaller üzerinde İmaj Alma işleminin uygulanması gereken öncelikli lokasyon Fordefence Laboratuvarı olacaktır. Kurumun talep etmesi halinde Adli Bilişim Laboratuvar Ekipleri tarafından kurum ziyaret edilecek ve Yerinde Adli Bilişime Uygun İmaj Alma hizmeti sunulacaktır. 

İmaj Alma İşlemi İçin İhtiyaç Duyulacak Depolama Aygıtı

İmaj alma işlemi ile ihtiyaç duyulacak boş/sıfır depolama aygıtı (Hard Disk) kullanılacaktır.

Talep Halinde Detaylı İnceleme Gerçekleştirilmesi

İmaj alma işleminin tamamlanması ve imajın teslim edilmesinin akabinde Firma tarafından inceleme yapılmasının talep edilmesi halinde Adli Bilişim Laboratuvarımızda vakaya ilişkin bulgular ile detaylı incelemeler yapılacaktır. 

Teknik Uzman Görüşü Raporu Hazırlanması

Detaylı incelemenin akabinde firmaya bulguların sonucu özet halinde aktarılacak olup talep edilmesi halinde inceleme sonucuna istinaden CMK 67. ve HMK 293. Maddeleri uyarınca Adli Makamlara sunulabilir, Uluslararası standartlarda Teknik Uzman Görüşü raporu hazırlanacaktır.