İmza & Belge ve Grafoloji İncelemeleri

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

Adli vakalarda sıkça karşılaşılan olaylarından biri olan belgede sahtecilik: çek, senet, bono, abonelik sözleşmesi, protokoller, vekâletnameler, nüfus cüzdanı, ehliyet, satış sözleşmeleri, kira sözleşmeleri olabileceği gibi; mektup, el yazısı gibi unsurlarda delil niteliği taşıdığından belge üstünde yapılan değişikliler, ilaveler, tahrifatlar ve belgenin orijinal olması önem arz etmektedir.

Resmî belge niteliği taşıdığından dolayı bu belgeler kişilerin rant elde etmesi veya başka bir şahsı mağdur konuma düşürme amaçlı en sık karşılaştığımız sahtecilik olaylarındandır. Adli belge, senet olabileceği gibi mektup, el yazısı (grafoloji) gibi unsurlarda delil niteliği taşıdığından üstünde yapılan değişikliler, ilaveler, tahrifatlar ve orijinalliği önemlidir.

Adli belge incelemede bilgisayar yazılımları, kimyevi malzemeler, harici donanım araçları ile birlikte şahısların el yazılarının mukayese edilmesi gerekir. Verilen bilirkişi raporunun delil niteliği taşıyabilmesi için alanında uzman ve tecrübeli kişiler tarafından belgeye zarar vermeyecek şekilde incelenmesi çok önemli bir husustur.

Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında imza, belge ve grafoloji incelemeleri ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

İmza & belge ve grafoloji incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

 • El yazısı (grafoloji) incelemeleri
 • İmza incelemeleri (imza karşılaştırma, imzanın başka bir evraka transferinin tespit edilmesi)
 • Belge incelemeleri (çek, senet, pasaport, sürücü belgesi, kimlik belgesi, motorlu araç belgesi, vb.)
 • Tahrifat incelemesi, (belgeler üzerinde silinti, kazıntı, ilave ve fotoğraf değişikliği, vb.)
 • Kalem baskı (fulaj) izi incelemeleri
 • Mürekkep incelemeleri
 • Mühür incelemeleri
 • Kaşe izi incelemeleri
 • Makine yazısı incelemeleri (daktilo, elektrikli ve elektronik yazıcılar, bilgisayar yazıcıları)
 • Banknot incelemeleri (TL, USD, EURO)
 • Yanmış ve üzeri karalanmış belge ve fotoğraflar üzerinde incelemeler