HTS, CGNAT, GPRS ve Baz İncelemeleri

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

İletişim kayıtlarına ait sinyal verilerinin Savcılık ve/veya Mahkemeler yolu ile talep edilmesi sonucu temin edilen kayıtlara HTS İnceleme kayıtları denir. Açılımı Historical Traffic Search (Arama Trafiği Geçmişi/Tarihi) olan bu kayıtlar, iki türde talep edilebilir. Birincisi cep telefonu numarası üzerinden, ikincisi ise iletişim aracı olarak kullanılan cep telefonunun IMEI numarası üzerinden talep edilebilir.     

HTS tablosu içerisinde genel itibari ile Arama-Aranma-Mesaj Atma ve Mesaj Alma kayıtları, bu kayıtlara ait zaman verileri ve bu kayıtların oluşma esnasında ilgili operatörün BAZ istasyonuna ait konum bilgileri yer alır.

HTS kayıtları internet kullanımı hakkında da veriler barındırır. Bu veriler GPRS/WAP kayıtları ve HIS (CGNAT) kayıtları olmak üzere iki türdedir.

GPRS/WAP kayıtları talep edilen numaraya ait İnternet trafiğinin gerçekleştiği IP adresi, Erişilen Sayfa ve bu esnada gerçekleşen veri transferi işlemlerinin hangi zaman diliminde başlayıp ne zaman sonlandığına dair kayıtların yer aldığı tablodur.

HIS(CGNAT)kayıtları talep edilen numaraya ait İnternet erişim isteğinin gerçekleştiği IP adresi, bu isteğin başlatıldığı zaman bilgisi ve erişim isteğinin başlatıldığı zamana ait ilgili operatörün BAZ istasyonuna ait konum bilgileri yer alır.

Bu kayıtları inceleyebilmek ve üzerinde muhakemede bulunabilmek için teknik beceri ve deneyimin kazanılmış olması gereklidir. Bu kayıtlar incelenerek Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile organ veya doku ticareti, Kasten öldürme, İşkence, Cinsel saldırı, Çocukların cinsel istismarı, Nitelikli hırsızlık ve yağma ile nitelikli dolandırıcılık,  Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Parada sahtecilik, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çete suçları, organize suç örgütü davaları, fuhuş ihaleye fesat karıştırma, tefecilik, rüşvet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk suçlarının aydınlatılmasında kullanılabilir.

Bir vaka ile HTS İnceleme nasıl gerçekleştiğinden bahsedelim. Kamuoyunda yaygın olarak bilinen FETÖ davalarında, soruşturma ve kovuşturmaya esas olan konulardan bir tanesi olan Bylock isimli programın sunucu adresleri olan ve 46.166 ile başlayan IP adreslerine erişim isteğinde bulunmuş telefon numaralarının CGNAT kayıtlarının talep edilmesidir. CGNAT kayıtlarının tarafımıza ulaşması ile ilk etapta kayıtların talep edildiği zaman aralığı tespit edilir, erişim isteklerinin gerçekleştiği tarihler belirlenir ve bu kayıtlar arasında yaptığımız özel ve teknik bir inceleme ile şüpheli ve çelişkili kayıtlar tespit edilir. Müteakiben CGNAT kayıtları ile birlikte GPRS dataları üzerinde de benzer bir inceleme gerçekleştirilir. Bu iki tablonun örtüşüp örtüşmediğine yönelik analizler yapılır. Örtüşmenin gerçekleşmesinin bazı ön şartları vardır; bu hususlar tarafımızca hazırlanacak raporlamalarda detaylıca belirtilir. Bu iki tablo üzerinde yapılan inceleme ve analizler sonucunda ortaya çıkan durum somut gerekçeler ile anlamlandırılır. Inceleme sonucunda bu kayıtlar üzerinden bir kişinin Bylock programı kullanıcısı olup olmadığına yönelik gerekli koşulların ne olduğuna yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

FORDEFENCE ekibine başvurarak talebiniz doğrultusunda olası bir davada kullanılmak üzere tarafımızdan Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 67. maddesine ve Ceza Muhakemesi Kanunu 293. Maddesine göre uzman görüşü/mütalaası hazırlanmasını talep edebilirsiniz.