Görüntü Kaydı Analizi

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

Güvenlik Kamerası(CCTV) Görüntü Kaydı Analizi ve Çözümü İle Fotoğraf Karşılaştırmalı Kişi Tespiti

Adli bilişimde görüntü kaydı analizi görüntü kayıtları/güvenlik kamera kayıtları(cctv); adli vakalar sonucunda Cumhuriyet Savcılıkları’nın, Mahkemeler’in, idari soruşturma makamı olan(Teftiş Kurulları, İç Denetim birimleri, Hukuk Müşavirliklerin) ve diğer kişilerin(olaya ilişkin avukat, sanık, müşteki ve vekilleri) tarafından delil niteliğini haiz olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu video kayıtları iş yerlerindeki güvenlik kameralarından(cctv) alınabileceği gibi kamusal ortamlardan yer alan kent güvenlik yönetim sistemi (MOBESE/KGYS/PTS gibi) ve hatta özel durumlarda kişilerin cep telefonlarından veya video kameralarından da alınabilmektedir.

Adli görüntü kaydı analizi ise işte bu kayıtların ilgili Adli veya İdari Makam’a delil olacak şekilde özel programlar ve yazılımsal kodlarla incelenmesidir. Öncelikle Adli veya İdari birimler tarafından mahkemede delil olarak kullanılabilecek niteliği haiz görüntülerin içerildiği cihaz veya cihazın imajı Adli Bilişim Uzmanlarına/Mühendislerine ulaştırılır. Bilirkişi veya Adli Bilişim Uzmanlarına/Mühendislerine, öncelikle bu delilleri ve dava dosyasını inceleyerek olay kurgusunu hazırlar.

Güvenlik kamera kayıtları nerelerde bulunur ve hangi vaka/dava incelenir:

 • Cinayet davalarında/vakalarında olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtları
 • Hırsızlık davalarında/vakalarında olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtları
 • Trafik kazaları davalarında/vakalarında olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtları
 • Yaralamalar davalarında/vakalarında olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtları
 • Plaka tespiti davalarında/vakalarında olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtları
 • Eşkâl incelemeleri(şahıs karşılaştırılması) davalarında/vakalarında olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtları
 • Hakaret, tehdit, şantaj, gizli çekim davalarında/vakalarında olaya ilişkin video kayıtları/güvenlik kamera kayıtları/cep telefonu kamera kaydı vb.

Görüntü incelemeleri ve raporlamaları nasıl yapılır?

 1. Görüntü İyileştirme: Olay anında çekilen fotoğrafların veya video kayıtlarının karanlık olması halinde bunlar labaratuvarımzda bulunan son teknoloji cihaz ve programlarla parlaklık, keskinlik ve kontrast ayarları üzerinden incelenebilecek duruma getirilir ve olası her parazit ile gürültü temizlenir.
 2. Görüntü Doğruma: Görüntü iyileştirme işleminden sonra görüntülerin gerçek mi yoksa sahte mi olduğu incelemeleri yapılarak görüntüler doğrulanır. 
 3. Stenografi İncelemesi: Görüntü içerisine gizlenmiş herhangi bir veri varsa bunlar ortaya çıkartılır.
 4. Görüntü Karşılaştırma: Cumhuriyet Savcılıkları’nın,  Mahkemeler’in, idari soruşturma makamı olan(Teftiş Kurulları, İç Denetim birimleri, Hukuk Müşavirliklerin) ve diğer kişilerin(olaya ilişkin avukat, sanık, müşteki ve vekilleri) talep ettiği şekilde söz konusu görüntülerde bulunan kişi/nesnenin o kişi/nesne olduğuna dair incelemeler birden fazla görüntü karşılaştırılarak yapılır.
 5. Rapor Hazırlama: İncelenen görüntüye Adli ve İdari Birimlerde kullanılmak üzere Ceza Muhakemeler’i Kanun’u(CMK) 67. Ve Hukuk Muhakemeler’i Kanunu(HMK) 293. Maddelerine uygun olarak uzman mütalaa/görüşü rapor hazırlanır. Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Adli ve İdari Makamlarında hatta Uluslararası Hukuk Normlarlarında geçerli bir rapor olarak FORDEFENCE Uzmanları tarafından düzenlenir. Video görüntülerinde ya da fotoğraflar üzerinde anlam bütünlüğünün bozulması amacıyla yapılmış olabilecek herhangi bir ekleme çıkarma işlemleri olup olmadığı hususunda teknik incelemeler yapılır. Bu incelemeler verinin durumuna göre yazılımsal ya da manuel olarak yapılabilir. Yapılan bu incelemeler sonucunda verinin üzerinde herhangi bir manipülasyon tespit edilirse uzman inceleme sonuçları iyileştirmiş veriyle ve arda kalan diğer hususlar ile sentezlenerek ilgili birimlere raporlaması yapılır.