Flash Disk, Hafıza Kartı İncelemeleri

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

Disket, CD, DVD veri depolama birimlerinin yerini alan hafıza kartı ve usb diskler boyutları küçük ve NAND ve NOR olarak bilinen, içerisinde kalıcı veri depolayan depolama birimleridir. FAT32, NTFS, exFAT ve HFS+ dosya sistemi türlerinde hizmet verebilen bu sistemler tüm işetim sistemlerinde aktif olarak desteklenmeyebiliyor. Windows, MacOS ve Linux işletim sistemlerine sahip cihazlar üzerinde ortak olarak tanımlanan dosya sistemi FAT32 olup usb bellekler ve hafıza kartları içinde önem arz etmektedirler.  

Usb bellekler ve hafıza kartları Adli Bilişim ve Veri Kurtarma çerçevesinde de önemli rol oynamaktadır. Kullanım yerine bağlı olarak (cep telefonu, fotoğraf makinesi vb.) içerisinde “fotoğraf, video, doküman, yedekleme vb” dosyaları içerisinde barındırmaktadırlar. Bilgisayar arayüzüne kendisini genellikle SCSI (Small Computer System Interface) olarak tanımlayan usb bellek ve hafıza kartlarının “Write Blocker” (Yazma Koruma) aktif halde iken çeşitli adli bilişim yazılım/donanımları aracılığı ile imajları alınarak delil bütünlüğünün korunması sağlanmakta ve imaj dosyası üzerinden incelemeler gerçekleştirilmektedir.  Genellikle NAND yapısına sahip usb bellekler üzerinde mantıksal arızalar PC-3000 cihazı aracılığı ile, fiziki arızaya sahip bellekler üzerinde ise JTAG ve Chip-Off seçenekleri uygulanarak veri kurtarma ve adli kopya alma işlemleri gerçekleştirilebilir.

Bu kapsamda, bir olayın aydınlatılması için Adli makamlar ( Mahkeme-Savcılık- Avukat) yada İdari makamların ( Teftiş Kurulu- İç Denetim Birimi- Hukuk Müşavirlikleri) başvurduğu en önemli deliller artık dijital delillerdir. Bu durumda artık boyut olarak küçük ama içine yüklenilen bilgiler açısından ise büyük veri deppolama aygıtları olarak karşımıza çıkan USB Flashdiskler ve Hafıza kartları bir çok olayın aydınlatılmasında en önemli göz önündeki dijital delillerdir.

Boşanma davalarından, iş hukuku davalarına, ceza davalarından, ticari davalara hatta fikir mülkiyet davalarına kadar içindeki veriler ışığında olayların aydınlatılması sağlanmaktadır.

Fordefence uzmanları ile elinizdeki adli veya idari soruştumalarınızdaki dijital delilleri sizler adına inceleyerek uluslar arası standartlarda, Türkiye veya dünyanın herhangi bir ülkesinde kullanılabilecek şekilde CMK (Ceza Muhakemeleri Kanunu) 67. maddesi ve HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) 293. maddesi’ne de uygun şekilde uzman görüşü / uzman mütalaası raporu hazırlanmaktadır.

Hatta hazırlanan bu raporlar ile alakalı olarak gerekmesi halinde, CMK 178. maddesine göre uzman görüşü veren olarak Tanık sıfatı ile dinletilebilinir.