Fikri ve Sınai Haklar Kanunu Çerçevesinde Adli Bilişim Tespitleri

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

Fikri ve Sınai Haklar Kanunu Çerçevesinde Adli Bilişim Tespitleri

Fikri mülkiyet davaları, ihtisaslaşma gerektiren özel bir alan olup, uygulamada da ihtisas mahkemelerinin kurulmasına yol açmıştır. 5846 sayılı yasa uyarınca eser hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan marka, patent ve tasarım uyuşmazlıklarında bilirkişi incelemesine sıklıkla başvurulmaktadır.

Bilirkişilik müessesesi, mahkemece verilecek kararlarda son derece önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Hukukumuzda yeni sayılabilecek sınai mülkiyet hakları konularında birbirinin sınırları içine girebilen özellikler mevcuttur. Bu nedenle teknik konudaki incelemeler dikkatle yapılmalıdır.

Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında fikri ve sınai haklar ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

Fikri ve sınai haklar incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

Tescilli ses, müzik, resim, fotoğraf, video, çizim, animasyon, vb. materyallerinin tespiti ve karşılaştırılması

Bilgisayar oyunlarında kullanılan materyallerin tespiti ve karşılaştırılması

Bilgisayar yazılım, tasarım kaynak kodu ve veri tabanı incelemeleri ve karşılaştırılması

Fikri ve sınai haklar çerçevesindeki tüm eserlerin ve ürünlerin izinsiz kullanılıp kullanılmadığının tespiti

Benzerlik oranı tespitleri