S.O.M.E. Eğitimi

Fordefence eğitimleri “Teorik ve Teknik Adli Bilişim Eğitimleri, S.O.M.E. Eğitimi, Veri Kurtarma Eğitimleri, Bilgi Güvenliği Farkındalığı Eğitimi, Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi ve Ağ Güvenliği Eğitimleri” ana başlıklarından oluşmaktadır. Her seviyeden ve her meslek grubundan katılımcılara yönelik, teori ve tekniği birbiri ile harmanlanmış ve özelleştirilebilen eğitimler ile temel bilişim nosyonlarının bir üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.

S.O.M.E. ADLİ BİLİŞİM EĞİTİMİLERİ
Adli Bilişim Eğitimleri
Katılımcı Profili: IT Yöneticileri ve çalışanları, IT Denetçileri
Gereklilikler: Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak.
Eğitim Yeri: Fordefence Adli Bilişim Eğitimleri / Mecidiyeköy / İSTANBUL
Eğitim Yöntemi:

 • Teorik Bilgiler
 • Örnekleme
 • Uygulama Egzersizleri
 • Olay Çalışmaları
 • Etkileşimli Katılım
 • Katılım Sertifikası

Açıklama: Adli Bilişim Eğitimleri Global arenada ülkeler, siber güvenliklerini sağlamak için birçok farklı yola başvurmaktadır. Teknik, hukuki ve uyumluluk tabanlı bu önlemlerin altyapıları her geçen gün hızlanmakta ve gelişmektedir. Ülkemizde Ulusal Siber Güvenlik Çalıştayları ile başlayan bu süreç eylem planları ve USOM / SOME adı verilen Ulusal / Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin kurulması ile devam etmektedir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan plan doğrultusunda plan, program, usul, esas ve standartlara uyulması kamu kurum ve kuruluşlarına şart koşulmuştur.Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarı, kurumunuzun A’dan Z’ye bir SOME kurulumunu ele almakta, olay kategorizasyonlarından, saldırı analizlerine kadar birçok noktada kurumunuzu / firmanızı uyumlu hale getirmektedir. SOME kaynaklarının tedarik edilmesi ve ilgili formlarınızın hazırlanması veya elinizde SOME olarak görevlendirdiğiniz personellerinizin eğitimleri bu kapsamda sağlanmakta ve uçtan uca SOME kurulumlarınız tamamlanmaktadır.

Eğitim Programı:

 • Güvenli Yapılandırma Denetimi Eğitimi (3 gün)
 • Sızma Testi (Penetration Test) Eğitimi (5 gün)
 • Siber Saldırı Teknikleri Eğitimi (2 gün)
 • Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi Eğitimi (2 gün)
 • Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi Eğitimi (2 gün)
 • Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi Eğitimi (1 gün)
 • Bilişim Sistemleri Adli Analizi Eğitimi (5 gün)
 • Bilgisayar Adli Analizi – Derinlemesine Windows Eğitimi (2 gün)
 • Ağ Adli Analizi Eğitimi (3 gün)
 • Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri Eğitimi (3 gün)
 • DDoS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri Eğitimi (2 gün)
 • Bilişim Hukuku Eğitimi (2 Gün)
 • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi (3 Gün)

İş Talebi