ADLİ BİLİŞİM EĞİTİMLERİ-1

Fordefence eğitimleri “Teorik ve Teknik Adli Bilişim Eğitimleri, S.O.M.E. Eğitimi, Veri Kurtarma Eğitimleri, Bilgi Güvenliği Farkındalığı Eğitimi, Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi ve Ağ Güvenliği Eğitimleri” ana başlıklarından oluşmaktadır. Her seviyeden ve her meslek grubundan katılımcılara yönelik, teori ve tekniği birbiri ile harmanlanmış ve özelleştirilebilen eğitimler ile temel bilişim nosyonlarının bir üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.

“ADLİ BİLİŞİM EĞİTİMLERİ”

Eğitim Süresi: 5 Gün
Katılımcı Profili: IT Yöneticileri ve çalışanları, IT Denetçileri, Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar, Bilgi Güvenliği uzmanları ve yöneticileri, Bilirkişiler, Uyum yöneticileri ve personelleri, Akademisyenler, Kolluk kuvvetleri v.b, Adli Bilişim Eğitimleri
Gereklilikler:
Temel: Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak.
Teknik: Uygulamalar için en az Intel i7 seviyesinde işlemci, SSD ve 16 GB RAM’e sahip bilgisayarlar.
Eğitim Yeri: Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarı / Mecidiyeköy / İSTANBUL
Eğitim Yöntemi:

Teorik Bilgiler
Örnekleme
Uygulama Egzersizleri
Olay Çalışmaları
Etkileşimli Katılım
Katılım Sertifikası
Açıklama:
Bu adli bilişim eğitimlerinde adli bilişim konusunda temel bilgiler verilerek kursiyerlerin bu alandaki tanım ve kavramları öğrenmesi sağlanacaktır. Dijital delillerin nasıl oluştuğu, hangi format ve biçimlerde saklandığı ve nerelerden elde edilebileceği, bu delillerin bulunduğu materyallerin fiziki ve teknik yapıları ve delil çıkarımı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kursiyerler bilgi sahibi olacaklardır. Avukat, akademisyen, yeni mezun, vb. kişilerin de katılabileceği temel bir eğitimdir. Adli Bilişim Eğitimleri sonunda kursiyerler adli bilişim alanında yazılmış metinleri kolaylıkla anlayabilir, doğru sorular sorabilir, neyi nerede bulabileceklerini bilebilir seviyeye geleceklerdir.

Eğitim Programı:

  • 1.Gün

Adli Bilişim Nedir?
Adli Bilişim Hukuku
Bilişim Suçu ve Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar
Dijital Delil Nedir?

  • 2.Gün

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu
Bilgisayar Verisi ve Kodlama
Dijital Medya Türleri (HDD, CD/DVD, SSD, vb)
Bölümleme ve Formatlama
Dosyalar ve Dosya Sistemleri

  • 3.Gün

Dijital Delil Nasıl Oluşur?
İşletim Sistemleri
Bilgisayar Açılış ve Kapanış Süreçleri
Temel Ağ Bilgisi
Internet Altyapısı ve Delil
Tarih Zaman ve Zaman Damgaları
E-Posta Nasıl Çalışır
www Nasıl Çalışır
Sosyal Medya
Anlık Mesajlaşma

  • 4.Gün

Zararlı Dosya ve Yazılım
Ses ve Görüntü
Dijital Delillerin Bulunabileceği Diğer Ortamlar
Adli Bilişim Araçları ve Kullanım Alanları

  • 5.Gün

Adli Bilişim Çerçevesinde Delil Toplama Süreci
Olay Müdahalesi ilk Müdahalede Yapılması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İlk Müdahalede Toplanması Gereken Sayısal ve Tamamlayıcı Delillerin Tespiti Nasıl Yapılmalıdır?
Adli Kopya Alma
Dijital Delilin Geçerliliğini Kaybetmesine Sebep Olan Olaylar,

İş Talebi