CD-DVD-Bluray İncelemesi ve Çözümü

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

CD, DVD, ve Blu-Ray gibi optik diskler çoğu zaman yaygın işletim sistemlerinin odağından bakılır ve kullanıcılara bu disklerle ilgili gösterilen içerik göreceli olarak sınırlıdır. Kendine özgü dosya sistemleri ve volume yapıları olan CD, DVD, ve Blu-Ray gibi optik diskler aslında adli bilişim perspektifinden bakıldığında verilerin saklamasına olanak sağlayan alanlara sahip olup, yazıldıkları cihazlar hakkında da önemli sayılacak bilgiler içermektedir.

CD, DVD, ve Blu-Ray’ler içeriğinde, Fotoğraf, Resim, Video, Pdf, Word, Excel, Power  Point ( ppt), veri tabanı, muhasebe verisi, yedeklenen dosyalar, chat yazışmaları, sosyal medya yazışma yedekleri vb. Birçok bilgiyi barındırmaktadır. Hatta bazı CD ve DVD’lerin üstüne tekrar tekrar yazılma özelliğinden ( CD-RW veya DVD RW) dolayı geçmişteki veirlere de ulaşılma ihtimali yüksek olmaktadır.

Fordefence olarak Uzmanlarımızın yapmış olduğu incelemelerde CD, DVD, ve Blu-Ray gibi optik medyalar üzerlerindeki kendilerine özgü dosya sistemleri ve oturum katmanları da gözönünde bulundurularak incelenmektedir.

Bu kapsamda, bir olayın aydınlatılması için Adli makamlar ( Mahkeme-Savcılık- Avukat) yada İdari makamların ( Teftiş Kurulu- İç Denetim Birimi- Hukuk Müşavirlikleri) başvurduğu en önemli deliller artık dijital delillerdir. Bu durumda artık boyut olarak küçük ama içine yüklenilen bilgiler açısından ise büyük veri deppolama aygıtları olarak karşımıza çıkan CD/DVD’ler bir çok olayın aydınlatılmasında en önemli göz önündeki dijital delillerdir.

Boşanma davalarından, iş hukuku davalarına, ceza davalarından, ticari davalara hatta fikir mülkiyet davalarına kadar içindeki veriler ışığında olayların aydınlatılması sağlanmaktadır.

Fordefence uzmanları ile elinizdeki adli veya idari soruştumalarınızdaki dijital delilleri hukuk çerçevesinde sizler adına inceleyerek uluslar arası standartlarda, Türkiye veya dünyanın herhangi bir ülkesinde kullanılabilecek şekilde CMK (Ceza Muhakemeleri Kanunu) 67. maddesi ve HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) 293. maddesi’ne de uygun şekilde uzman görüşü / uzman mütalaası raporu hazırlanmaktadır.

Hatta hazırlanan bu raporlar ile alakalı olarak gerekmesi halinde, CMK 178. maddesine göre uzman görüşü veren olarak Tanık sıfatı ile dinletilebilinir.