AVUKATLARA ÖZEL UZMAN GÖRÜŞÜ HİZMETLERİ REHBERİ

Avukatlara Özel Uzman Görüşü Hizmetleri Rehberi

Avukatlara Özel Uzman Görüşü Rehberi 3D kataloğu için tıklayınız.

Ticari ve AR-GE Veri Hırsızlıkları, Gizli Verilerin Dışarı Çıkarılması

FORDEFENCE, sahip olduğu gelişmiş adli bilişim laboratuvarı ve her biri alanında uzman teknik kadrosu ile adli, idari veya denetim süreçlerinde dosya ve bağlı her çeşit dijital materyaller üzerinde ISO 9001 Kalite Yönetim ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim standartlarında danışmanlık ve teknik uzman mütalaası hazırlanması hizmeti vermektedir.

Bir vakanın aydınlatılmasındaki en önemli deliller arasında dijital delil olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu kapsamda CMK 67/son ve HMK 293. Maddesi kapsamında Uzman görüşü / Uzman Mütalaası raporu hazırlamaktayız.

Örnek olarak;

 • Boşanma davalarında bilgisayar cep telefonu ve tablet incelemeleri, internet chat kayıtları(silinmiş Whatsapp, Skype, >oom, Instagram-Twitter-Facebook DM vb.),
 • İş davası,Ticari dava, Ceza Davalarında, şirket verilerinin çalınması,çalışanların kullanmış olduğu bilgisayar incelemeleri, bilgisayarlar üzerinde hangi tarihte hangi seri numaralı flash diskin takıldığının, kopyalamaların, silme işlemleri, tüm aktivite kayıtlarının (girilen siteler, e-postalar, üzerinde çalışılan dosyalar, Word,Excel,Pdf gibi)  vb. tespiti,
 • Fikri Mülkiyette marka ihlallerinde internet tespitleri ( Web sitesi sahiplik, E-posta tespiti, IP tespiti vb.)
 • Tüm davalardaki dijital delillerde silinen WhatsApp ve diğer sohbet (chat, DM) kayıtlarının geri getirilmesi,
 • Silinen resimlerin, videoların ve dosyaların kurtarılması, sosyal ağ (Facebook, Twitter, Youtube, Instragram, vb.) hesap çalınmasında IP tespiti,

Ses ve Görüntü Üzerinden İyleştirme, Karşılaştırma ve Şahıs Tespiti

Ses kayıtları, video dosyaları ve fotoğraflar birçok durumda delil olarak kullanılmaktadır. Türkiye çapında yürütülen birçok dava ve soruşturmada bu ses ve görüntü kayıtların iyileştirilmesi ve uluslararası standartlarda şahıs tespiti ve karşılaştırma işlemleri Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarı bünyesindeki uzmanlar ile %99’a varan yüksek başarı oranlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Örnek olarak, CMK 67./son ve HMK 293. maddeleri uyarınca;

 • Ceza davaları (örgütlü suçlar, cinayet, hırsızlık, hakaret, dolandırıcılık vb.),
 • Aile mahkemelerinde görülen davalarda,
 • İş davalarında ,
 • Ticari  davalarda,

delil niteliği taşıyan ses veya görüntü kayıtları üzerinde yapılacak iyileştirmeler ile olaya karıştığı düşünülen şahsın olayın gerçek faili olup olmadığının tespiti yapıldıktan sonra adli veya idari makamlara sunulabilecek şekilde mühendisler tarafından hazırlanan detaylı teknik raporlar heyet veya bireysel imzalı olarak hazırlanmaktadır.

Sosyal Medya/İnternet Tespitleri ve Delillendirmeleri

Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarı bünyesindeki sosyal medya ve internet uzmanları tarafından özellikle

 • Hakaret,Tehdit,Şantaj,Müstehcenlik,Provokatifiçerik yayınlayan Web sitelerinin ve sosyal medya hesapların tespiti,
 • Sahte hesapların kaldırılması,
 • Çalınan hesapların kurtarılması ve bu faaliyetlerde bulunan şahısların tespiti çok kısa sürelerde sonuca ulaştırılabilmektedir.

Günümüz ve geçmiş internet kayıtları üzerinde, sosyal medya

platformlarında ve cep telefonu uygulamalarında yer alan içeriklerin tespiti yapılarak, uluslararası standartlarda toplanmış deliller ile, tüm makamlara sunulabilecek şekilde, akademisyenler ve meslek uzmanları tarafından oluşturulacak heyetler tarafından raporlanarak imzalanmaktadır.

E-Posta ile Yapılan Saldırıların Tespiti ve Maddi Zarara Yönelik Teknik Araştırmalar

Son yıllarda popüler hale gelen e-posta üzerinden çeşitli yöntemlerle bir şirketin finans biriminden veya müşteriden gelmiş gibi gönderilen e-postalar ile sahte banka hesapları gönderilmekte, sahte faturalar tahsil edilmekte ve gizli muhasebe kayıtları ele geçirilmektedir. Bu vakalarda failin tespiti ve kayıpların önüne geçilmesi ile ilgili çalışmalar Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarı tarafından başarıyla yürütülmektedir. Hazırlanan raporlar akademisyenler ve meslek uzmanları tarafından gerektiğinde heyet oluşturularak imzalanmaktadır.

Ticari ve AR-GE Veri Hırsızlıkları, Gizli Verilerin Dışarı Çıkarılması

Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarı, ticari sırları ve verileri çalınan veya satılan, kendi çalışanları tarafından dolandırılan kurum ve kuruluşların verilerinin hangi yollar ile dışarı sızdırıldığı, kimin sızdırdığı ve alınabilecek önlemler konusunda destek ve danışmanlık sağlamaktadır.

Bu kapsamda şirkete ait;

 • Bilgisayar,
 • Cep telefonu,
 • Sunucular ( ana bilgisayarlar-serverlar),
 • Loglar,
 • E-postalar,
 • İnternet açık kaynaklar.

Üzerinde inceleme yapılarak tüm işlem aktivetileri tespit edilmektedir.

HTS ve Baz İstasyonu Lokasyon Çözümleri

CMK 67./son ve HMK 293. maddeleri uyarınca;

 • Örgütlü Suçlar,
 • Terör Suçları,
 • Cinayet,
 • Hırsızlık,
 • Hakaret,
 • Dolandırıcılık,
 • Boşanma,
 • Ticari davalarda

HTS verileri içerisinde yer alan; baz istasyonlarının sinyal özellikleri,

 • İletişimin karşılıklı olarak (arayan/aranan) değerlendirilmesi,
 • Tüm farklı iletişimlerin bir bütün olarak incelenmesi,
 • Raporların yorumlanması,
 • Rapordaki tüm numaraların istatistikinin çıkarılması,
 • Hattın sahibi ile kullanıcısının farklı olabilme ihtimalinin dosya kapsamından çıkarılarak değerlendirilmesi,
 • Baz istasyonlarının haritalaştırarak   konum,   hız,   zaman,   vb.   gibi   bilgilerinin    modellenmesi
 • CGNAT karşılaştırmaları,

Tüm bunlarla birlikte dosya kapsamında ki delil ve ifadelerin bu kayıtlarla

örtüştürülerek gerek sanık yada şüpheli bazlı gerek tek tek arama bazlı gerekse de olay bazlı çelişkilerin ispatlarla ortaya konması hususları tüm makamlara sunulabilecek şekilde mühendisler ve akademisyenler tarafından raporlanarak imzalanmaktadır.

Casus Yazılımlar ve Yasa Dışı Dinlemeler ile Şirket Kayıtlarının Ele Geçirilmesi

Farkında olmadan maruz kalınabilecek siber saldırılar ile bilgisayar, cep telefonu veya tabletlerine casus yazılımlar yüklenebilmekte, sunucularda arka kapılar açılabilmektedir. Casus yazılımlar ile sürekli olarak kişilerin yasa dışı dinlenmesi, şirket kayıtlarının izlenmesi ve dışarı aktarılması mümkündür. Kurum içi siber güvenlik ve IT birimlerinin bu gibi durumların tespitinde zaman zaman yetersiz kaldığı ve ihlalin ortaya çıkmasından sonra ne gibi yollar izleneceğine karar veremedikleri bilinen bir gerçektir.

Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarı casus yazılımlar ile şirketlere ve şahıslara yapılan saldırıların tespiti ve sonrasındaki yapılacak çalışmalarda çeşitli hizmetler ve danışmanlık sağlamaktadır.

İmza & Belge ve Grafoloji İncelemeleri

Adli vakalarda sıkça karşılaşılan olaylarından biri olan 

 • Çek,
 • Belge,
 • Senet,
 • Bono,
 • Abonelik sözleşmesi,
 • Protokoller,
 • Vekâletnameler,
 • Nüfus cüzdanı, Ehliyet,
 • Satış sözleşmeleri,
 • Kira sözleşmeleri
 • Mektup,

El yazısı gibi unsurlarda delil niteliği taşıdığından belge üstünde yapılan değişikliler, ilaveler, tahrifatlar ve belgenin orijinal olması önem arz etmektedir.

Resmî belge niteliği taşıdığından dolayı bu belgeler kişilerin rant elde etmesi veya başka bir şahsı mağdur konuma düşürme amaçlı en sık karşılaştığımız sahtecilik olaylarındandır. Adli belge, senet olabileceği gibi mektup, el yazısı (grafoloji) gibi unsurlarda delil niteliği taşıdığından üstünde yapılan değişikliler, ilaveler, tahrifatlar ve orijinalliği önemlidir.

Adli belge incelemede bilgisayar yazılımları, kimyevi malzemeler, harici donanım araçları ile birlikte şahısların el yazılarının mukayese edilmesi gerekir. Verilen bilirkişi raporunun delil niteliği taşıyabilmesi için alanında uzman ve tecrübeli kişiler tarafından belgeye zarar vermeyecek şekilde incelenmesi çok önemli bir husustur.

Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında imza, belge ve grafoloji incelemeleri ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır

 • İmza &  belge ve grafoloji incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;
 • El yazısı (grafoloji) incelemeleri,
 • İmza incelemeleri (imza karşılaştırma, imzanın başka bir evraka transferinin tespit edilmesi),
 • Belge incelemeleri (çek, senet, pasaport, sürücü belgesi, kimlik belgesi, motorlu araç belgesi, vb.),
 • Tahrifat incelemesi, (belgeler üzerinde silinti, kazıntı, ilave ve fotoğraf değişikliği, vb.),
 • Kalem baskı (fulaj) izi incelemeleri Mürekkep incelemeleri,
 • Mühür incelemeleri,
 • Kaşe izi incelemeleri ,
 • Makine yazısı incelemeleri (daktilo, elektrikli ve elektronik yazıcılar, bilgisayar yazıcıları) ,
 • Yanmış ve üzeri karalanmış belge ve fotoğraflar.

Trafik Kazaları Kusur ve Görüntü İncelemeleri

Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarı  uzmanları tarafından titizlikle yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan trafik kazası kusur tespiti raporu ile adli mercilerdeki dosyalar daha hızlı şekilde sonuca ulaştırılabilmektedir.

Trafik kazalarına ilişkin olarak uzmanlarımız tarafından oluşturulan teknik raporlar içerisinde

 • Kazanın zamanı,
 • Mekan ve meydana gelme şekli,
 • Trafik kazasının meydana geldiği yer ve yol bilgileri,
 • Kazaya karışan tanık sürücü/yolcu/yaya ve tanık beyan bilgileri,
 • Araç beyinlerinin (ECU) incelenmesi,
 • Trafik davalarında tarafların iddia ve savunmalarının önemli hususları,
 • Taraflara ait kusur oranları,
 • Gerekli hallerde krokiler ve 3 boyutlu canlandırmalar yer almaktadır.

Yangın İnceleme ve Tespitleri

Yangın uzman görüşü ile yangınların çıkış “sebeplerinin tespit edilmesi ve sonuçları ile arasındaki ilişkinin yanmanın doğası ve metodik yöntemler ışığında raporlandırılması önem taşımaktadır.Yangın tespiti, incelemesi ve raporlanması konusu da bu olaylar üzerinde gerçeğe ulaşmak için yaşanan sürecin bütününü oluşturmaktadır.

Mevcut durum analizi ve alınabilecek önlem ve tedbirler gibi konular

 • Yangının çıkış nedenleri,
 • Varsa kasıt ya da ihmaller,
 • Kusur tespitleri,
 • Mevcut durum analizi ve alınabilecek önlem ve tedbirler gibi konular

           Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarı bünyesindeki uzmanlar tarafından analiz edilir ve gerekli durumlarda heyet olarak gerekli durumlarda ise bireysel olarak raporlanarak imzalanır.

Fikri ve Sınai Haklar İncelemeleri

Fikri mülkiyet davaları, ihtisaslaşma gerektiren özel bir alan olup, uygulamada da ihtisas mahkemelerinin kurulmasına yol açmıştır.

5846 sayılı yasa uyarınca eser hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan marka, patent ve tasarım uyuşmazlıklarında bilirkişi incelemesine sıklıkla başvurulmaktadır.

Bilirkişilik müessesesi, mahkemece verilecek kararlarda son derece önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Hukukumuzda yeni sayılabilecek sınai mülkiyet hakları konularında birbirinin sınırları içine girebilen özellikler mevcuttur. Bu nedenle teknik konudaki incelemeler dikkatle yapılmalıdır.

Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında fikri ve sınai haklar ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

Fikri ve sınai haklar incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

 • Tescilli ses, müzik, resim, fotoğraf, video, çizim, animasyon, vb. materyallerinin tespiti ve karşılaştırılması
 • Fikri ve sınai haklar çerçevesindeki web sitesi, Sosyal medya, e-posta( e-mail ) tespiti
 • Bilgisayar oyunlarında kullanılan materyallerin tespiti ve karşılaştırılması
 • Bilgisayar yazılım, tasarım kaynak kodu ve veri tabanı incelemeleri ve karşılaştırılması
 • Fikri ve sınai haklar çerçevesindeki tüm eserlerin ve ürünlerin izinsiz kullanılıp kullanılmadığının tespiti
 • Benzerlik oranı tespitleri

Muhasebe, Bankacılık ve Finans İncelemeleri

Kuruluşların hem iç bünyesinde hem de dış kuruluşlar ile yapılan işlerde çeşitli şekillerde yapılan muhasebe hileleri büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu kayıpların önlenebilmesi muhasebenin kapsamının genişlemesine neden olmuş ve “adli muhasebe” mesleğinin doğmasına sebebiyet vermiştir. Küreselleşme ile birlikte adli muhasebe uygulamalarına ihtiyaç daha da artmaktadır.

Dünyada yaşanan birçok finansal skandallarla birlikte hilelerin önlenmesi ve tespiti artık önemli hale gelmiştir. Yetersiz kalan muhasebe denetimi sonucu adli muhasebe uygulamaları ihtiyaç haline gelmiştir.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da uygulanmakta olan adli muhasebe hizmetleri, mali anlaşmazlıklar içeren adli konularda muhasebe, denetim ve analitik incelemelerden yararlanarak mahkemelere ve avukatlara destek sağlamaktadır. Adli muhasebecilik, gelişmiş ülkelerde yaygın uygulama alanı bulmaktadır.

Adli uyuşmazlıklarda, muhasebeden, denetlemeden ve araştırma yeteneklerinden faydalanmayı ifade eder. Adli muhasebe uygulamalarıyla davalara destek verme, işletmelerde hilelerin tespiti ve ortaya çıkarılması, uzman tanıklık hizmetleri verilmektedir. Adli muhasebe uygulamalarında birçok farklı bilim ve disiplinden yararlanılarak mahkemeye intikal etmiş konuların çözümü aranmaktadır.

Adli muhasebe denetim, muhasebe ve hukuk kavramlarının ve tekniklerinin araştırma kapsamında kullanıldığı finansal ve sosyal anlaşmazlıkların çözümlendiği bir hizmettir.

Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında adli muhasebe ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

Muhasebe, bankacılık ve finans incelemeleri esnasında cevapları aranan teknik sorular;

 • Hile ve suistimal neden meydana geldi? Eksik veya hatalı olan neydi?
 • Toplam maddi zarar ne kadar?
 • Para veya ilgili varlık nerede? Geri alınabilir mi? Kim(ler) sorumlu?
 • Atılması gereken adımlar nelerdir?
 • Hangi kontroller çalışmadı?

İş Sağlığı ve Güvenliği İncelemeleri

Hukuk camiasının uzman görüşlerine en çok ihtiyaç duyduğu konuların başına iş sağlığı ve güvenliği incelemeleri gelmektedir. Yaşanan iş kazalarında kazanın oluş şekli ve kusur dağılımı büyük önem arz etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği davalarında hiçbir hakkın kaybolmaması için teknik çalışmalar titizlikle yürütülmeli, tüm ihtimaller ve kanıtlar tek tek ele alınmalıdır. Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

 • Meydana gelen olayın teknik olarak incelenmesi,
 • Kaza oluşum süreçlerin belirlenmesi,
 • Kaza oluşumunda güvensiz davranışların etkileri,
 • Kaza oluşumunda iş yeri ikliminin etkileri,
 • Kaza tarihine göre mevzuatın belirlenmesi,
 • İş kazasına sebep olan cihaz, makine ve teçhizatların teknik olarak incelenmesi,
 • Meydana gelen kazalarda kusur oranlarının ve dağılımının belirlenmesi,
 • Varsa aynı kaza ile ilgili açılmış olan diğer dava dosyalarının incelenmesi,
 • Benzer kaza dosyalarının incelenmesi ve sunulması.

Avukatlara Özel Uzman Görüşü Rehberi 3D kataloğu için tıklayınız.

İlgili Yazılar

DES-619_BlogHeader_PassTheTicket-1167x500

Pass The Ticket

Yazar: Onur Savaş Pass-the-ticket saldırısı, Windows Active Directory ortamında bilet adı verilen kimlik doğrulama bilgilerinin çalınmasını ve yeniden kullanılmasını içeren bir...
adli-bilisimin-onemi

Adli Bilişimin Önemi

Küçük yerel bir işletme veya dünya devi bir şirket fark etmez, kurumsal yapının omuriliği bilgi işlem altyapısıdır. Mahiyetine bakmaksızın, bilgi...
dijital-delil-tespiti-nasil-istemeliyim

Dijital Delil Tespiti Nasıl İstemeliyim?

Dijital Delil Tespiti Nasıl İstemeliyim? Türkiye’de veya dünyanın neresinde olursa olsun, ADALET önemli bir yapı taşıdır. İnsanların yaşadıkları toplumlarda hava...