Adli Kimya İncelemeleri

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, konusunda yılların tecrübesine sahip adli bilişim mühendislerimiz tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde yapılarak, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

Kriminalistiğin en önemli dallarından biri olan adli kimya; bir suç ile ilgili olan mikro veya makro düzeydeki bulguları, esas olarak kimya, yardımcı olarak da fizik, biyoloji, jeoloji gibi pozitif bilimlerin temellerine dayalı laboratuvar analizleri ve incelemeleri ile tanımlayarak bu bulguların suç ile ilgisini belirleyen ve suçun aydınlatılmasına somut olarak katkıda bulunan bir bilim dalıdır.

Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında adli kimya incelemeleri ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

Adli kimya alanında fonksiyonu olan kurumlardan en önemlisi adli kimya laboratuvarlarıdır. Bu laboratuvarlarda başlıca üç temel soruya yanıt aranır:

  1. Bu nedir?
  2. Bununla şu ya da şunlar arasında ilişki var mıdır?
  3. Bunda, şu nesne veya nitelik var mıdır?

Bu sorulara yanıt aranırken de genellikle kimyasal yapıyı aydınlatmaya yönelik analiz ve inceleme teknikleri kullanılır.

Adli kimya incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

Suistimal edilen (uyuşturucu) maddeler: Uyuşturucu olduğu şüphesiyle ele geçirilen maddelerin tanımlanarak uyuşturucu olup olmadıklarının ve saflık oranlarının belirlenmesi, talep olduğunda farklı yerlerde ele geçirilen aynı tür uyuşturucular arasında ayrıntılı analizler yoluyla ilişkilendirme yapılması.

Patlayıcı maddeler: Patlama olaylarında olay yerinden elde edilen bulgularda yapılan analiz ve incelemelerle kullanılan patlayıcı maddenin belirlenmesi; Farklı olaylarda ele geçen çeşitli fiziksel bomba unsurlarının (kablo, kapsül metali, plastik malzemeler, yapıştırıcı, vb.) aralarında ilişki olup olmadığını belirlemeye yönelik analiz ve incelemeler; patlamadan, orijinal halde ele geçirilen patlayıcı maddelerin tanımlanması, ayrıntılı analizler yoluyla kökeninin belirlenmesi.

Atış artıkları: Ateşli silahlarla işlenen suçlarda, şüphelilerin ellerinden ve giysilerinden alınan svaplarda atış artığı olup olmadığının belirlenmesi ve çeşitli cisimler üzerindeki atış artıkları dağılımının incelenmesi yoluyla atış uzaklığının belirlenmesi.

Boyalar ve mürekkepler: Çeşitli olaylarda (trafik kazası, hırsızlık, yasa dışı pankart asma, vb.), olay yerinden elde edilen boya numuneleri ile şüpheli şahıs, araç ve yerlerden elde edilen boya numunelerinin analiz ve incelemeler yoluyla karşılaştırılarak aralarında ilişki olup olmadığının belirlenmesi; çeşitli sahtecilik olaylarında yazı mürekkeplerinin, kalem mürekkeplerinin, vb. karşılaştırılması.

Kumaş ve lifler: Çeşitli olaylarda (trafik kazası, hırsızlık, yasa dışı pankart asma, cinayet, vb.), olay yerinden elde edilen lifler/kumaş parçaları ile şüpheli şahıs, araç ve yerlerden elde edilen lifler/kumaş parçalarının analiz ve incelemeler yoluyla karşılaştırılarak aralarında ilişki olup olmadığının belirlenmesi.

Toksik maddeler: Çeşitli olaylarda, orijinal haldeki veya gıda maddeleri vb. ortamlara karıştırılmış halde bulunan toksik maddelerin analizler yoluyla tanımlanması, kanda alkol analizi.

Yangın ve kundaklama olaylarına ilişkin analiz ve incelemeler: Şüpheli yangın olaylarında olay yerinden elde edilen bulgularda yangın hızlandırıcısı bir madde (petrol türevli maddeler, alkol, tiner, vb.) olup olmadığının belirlenmesi.

Cam analiz ve incelemeleri: Çeşitli olaylarda (trafik kazası, hırsızlık, cinayet, vb.), olay yerinden elde edilen cam parçaları ile şüpheli şahıs, araç veya yerlerden elde edilen cam parçalarının analiz ve incelemeler yoluyla karşılaştırılarak aralarında ilişki olup olmadığının belirlenmesi.

Metal, toprak, plastik malzeme, yapıştırıcı, vb. analiz ve incelenmeleri: Çeşitli olayların aydınlatılmasına katkısı olabileceği düşünülen metal, toprak, plastik malzemeler, yapıştırıcılar, vb. maddelerin analiz ve incelemeler yoluyla tanımlanması veya ilişkilendirilmesi.

Bilinmeyen madde analizleri: Çeşitli olaylarda ele geçen şüpheli, bilinmeyen maddelerin analizlenerek tanımlanması.