Adli Bilişim Eğitimleri-1

Fordefence eğitimleri “Teorik ve Teknik Adli Bilişim Eğitimleri, S.O.M.E. Eğitimi, Veri Kurtarma Eğitimleri, Bilgi Güvenliği Farkındalığı Eğitimi, Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi ve Ağ Güvenliği Eğitimleri” ana başlıklarından oluşmaktadır. Her seviyeden ve her meslek grubundan katılımcılara yönelik, teori ve tekniği birbiri ile harmanlanmış ve özelleştirilebilen eğitimler ile temel bilişim nosyonlarının bir üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Eğitim Süresi: 5 Gün

Katılımcı Profili: 

 • IT Yöneticileri ve çalışanları, 
 • IT Denetçileri, 
 • Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar, 
 • Bilgi Güvenliği uzmanları ve yöneticileri, 
 • Bilirkişiler, 
 • Uyum yöneticileri ve personelleri, 
 • Akademisyenler, 
 • Kolluk kuvvetleri v.b, 
 • Adli Bilişim Eğitimleri

Gereklilikler:
Temel: Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak.
Teknik: Uygulamalar için en az Intel i7 seviyesinde işlemci, SSD ve 16 GB RAM’e sahip bilgisayarlar.

Eğitim Yeri: Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarı / Mecidiyeköy / İSTANBUL

Eğitim Yöntemi:

 • Teorik Bilgiler
 • Örnekleme
 • Uygulama Egzersizleri
 • Olay Çalışmaları
 • Etkileşimli Katılım
 • Katılım Sertifikası

Açıklama:
Bu adli bilişim eğitimlerinde adli bilişim konusunda temel bilgiler verilerek kursiyerlerin bu alandaki tanım ve kavramları öğrenmesi sağlanacaktır. Dijital delillerin nasıl oluştuğu, hangi format ve biçimlerde saklandığı ve nerelerden elde edilebileceği, bu delillerin bulunduğu materyallerin fiziki ve teknik yapıları ve delil çıkarımı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kursiyerler bilgi sahibi olacaklardır. Avukat, akademisyen, yeni mezun, vb. kişilerin de katılabileceği temel bir eğitimdir. Adli Bilişim Eğitimleri sonunda kursiyerler adli bilişim alanında yazılmış metinleri kolaylıkla anlayabilir, doğru sorular sorabilir, neyi nerede bulabileceklerini bilebilir seviyeye geleceklerdir.

Eğitim Programı:

1.Gün

 • Adli Bilişim Nedir?
 • Adli Bilişim Hukuku
 • Bilişim Suçu ve Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar
 • Dijital Delil Nedir?

2.Gün

 • Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu
 • Bilgisayar Verisi ve Kodlama
 • Dijital Medya Türleri (HDD, CD/DVD, SSD, vb)
 • Bölümleme ve Formatlama
 • Dosyalar ve Dosya Sistemleri

3.Gün

 • Dijital Delil Nasıl Oluşur?
 • İşletim Sistemleri
 • Bilgisayar Açılış ve Kapanış Süreçleri
 • Temel Ağ Bilgisi
 • Internet Altyapısı ve Delil
 • Tarih Zaman ve Zaman Damgaları
 • E-Posta Nasıl Çalışır
 • www Nasıl Çalışır
 • Sosyal Medya
 • Anlık Mesajlaşma

4.Gün

 • Zararlı Dosya ve Yazılım
 • Ses ve Görüntü
 • Dijital Delillerin Bulunabileceği Diğer Ortamlar
 • Adli Bilişim Araçları ve Kullanım Alanları

5.Gün

 • Adli Bilişim Çerçevesinde Delil Toplama Süreci
 • Olay Müdahalesi ilk Müdahalede Yapılması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İlk Müdahalede Toplanması Gereken Sayısal ve Tamamlayıcı Delillerin Tespiti Nasıl Yapılmalıdır?
 • Adli Kopya Alma
 • Dijital Delilin Geçerliliğini Kaybetmesine Sebep Olan Olaylar,